klient kie kupuje

26 marca, 2020

Dlaczego potencjalny klient powinien zapłacić za to, o co prosisz?

Postrzeganie wartości. Jedną z największych bolączek moich klientów jest walka o przekształcenie ich sukcesu jako pracownika korporacyjnego w firmę konsultingową lub małą firmę. Choć wiedzą, że […]